¿Vols una valoració ràpida d'un producte (Telèfon o WhatsApp) (Horari: 9:00 a 17:00)

Avis legal de Damià Ribas, SL

Mitjançant aquest avis, s'estableixen les Condicions Generals d'Ús del portal d'internet www.damiaribas.com i la seva botiga virtual DAMIÀ RIBAS, SL es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb la finalitat d' adequar-los a la legislació vigent aplicable a cada moment. Aquestes condicions generals dús no exclueixen la possibilitat que determinats serveis del portal, estiguin sotmesos a més, a les seves pròpies condicions particulars dús. La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal suposa l'adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús en la versió publicada al present portal en el moment en què l'usuari accedi al portal, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables.

1. Dades identificatives
Aquest lloc web, la seva botiga virtual i el nom de domini www.damiaribas.com són propietat de DAMIÀ RIBAS, SL amb CIF: B-17514357 i domicili social al
C/Àngel Guimerà, s/n de Palamós 17230 (Girona). A tot el lloc web s'usen indistintament els termes DAMIÀ RIBAS, SL i Sr. RIBAS, SL per referir-se a aquesta propietat.


2. Propietat intel·lectual de la web
Els codis font d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic, el contingut i els drets de propietat intel·lectual són titularitat exclusiva de DAMIÀ RIBAS, SL . tenint aquesta lexercici exclusiu dels drets de la seva explotació quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense lautorització expressa de . El nom DAMIÀ RIBAS, SL o diferents signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Registre
Alguns dels serveis prestats en aquesta web necessiten el registre previ per part de l'usuari. Registre que s'efectua seguint les condicions particulars del propi servei o en defecte d'això els generals de la web. I en tots els casos caldrà una activació prèvia a través del correu electrònic inserit per garantir la identitat de lusuari.

4. Contingut de la web i enllaços
a
DAMIÀ RIBAS, SL . no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

5. Actualització i modificació de la pàgina web
DAMIÀ RIBAS, SL .es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació contenida en aquesta web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avis, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Aspectes tècnics DAMIÀ RIBAS, SL declina qualsevol responsabilitat davant de problemes tècnics, fallades informàtiques o danys que poguessin ser causats en la connexió a la xarxa d'Internet o per intromissions il·legítimes de terceres persones.
Així mateix, també declinem qualsevol responsabilitat davant danys o perjudicis derivats de defectes u omissions en informacions facilitades en aquesta web procedents de fonts alienes a nosaltres.

7. Seguretat als accessos
L'accés a les pàgines de pagament a través del servei de TPV es fa a través d'una línia segura de l'entitat bancària.

8. Legislació i jurisdicció aplicables
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola. DAMIÀ RIBAS, SL . i els clients se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Girona.

Xateja amb nosaltres per WhatsApp